antifašistički


antifašistički
adj anti-fascist, anti-Fascist I hist Zemaljsko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) Anti-Fascist Council of National Liberation of Croatia
* * *
• anti fascist

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • antifašìstički — pril. kao antifašist, na način antifašista …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • antifašistički — antifašìstički pril. DEFINICIJA kao antifašist, na način antifašista ETIMOLOGIJA vidi antifašizam …   Hrvatski jezični portal

 • antifašistički — antifašìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na antifašiste i antifašizam SINTAGMA antifašistička koalicija pov. savez država koje su se u 2. svjetskom ratu pod vodstvom Velike Britanije, SSSR a i SAD a borile protiv Njemačke, Italije (do 1943) …   Hrvatski jezični portal

 • antifašìstičkī — antifašìstičk|ī prid. koji se odnosi na antifašiste i antifašizam ∆ {{001f}}∼a koalicija pov. savez država koje su se u 2. svjetskom ratu pod vodstvom Velike Britanije, SSSR a i SAD a borile protiv Njemačke, Italije (do 1943), Japana i njihovih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Antifascist Front of Slavs in Hungary — (Serbo Croatian: Antifašistički front Slavena u Mađarskoj/Антифашистички фронт Словена у Мађарској , Hungarian: Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja ) was organization founded in February 18 1945 in Battonya. For General Secretary was… …   Wikipedia

 • Women's Antifascist Front of Macedonia — The Women s Antifascist Front of Macedonia ( mk. Антифашистички Фронт на Жените на Македонија, transliterated Antifašistički Front na Ženite na Makedonija (literally Antifascist Front for the Women of Macedonia ) abbreviated AFŽ (АФЖ)) was a… …   Wikipedia

 • Поджог стадиона в Загребе (1941) — Поджог стадиона в Загребе Народно освободительная война Югославии …   Википедия

 • Àvnoj — (AVNOJ) m, {{c=1}}v. {{ref}}antifašìstičkī{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • AFŽ — DEFINICIJA krat. za Antifašistički front žena, ženska organizacija koja je 1941 1945, uglavnom pod vodstvom istaknutih komunistkinja, u Hrvatskoj i Jugoslaviji podupirala NOB …   Hrvatski jezični portal

 • Avnoj — Àvnoj (AVNOJ) m (poimeničena krat.) DEFINICIJA v. antifašistički ETIMOLOGIJA krat. Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije …   Hrvatski jezični portal

 • narodnooslobodilački — narodnooslobòdilačkī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA narodnooslobodilačka borba borba koju je organizirala Komunistička partija i druge antifašističke snage za borbu protiv njemačkog, talijanskog i drugih okupatora i njihovih saveznika u 2.… …   Hrvatski jezični portal